Son et Lumière Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais
Son et Lumière de Gravelines Nord Pas de Calais

Les Troubadours de Gravelingues vont vous entraîner dans leur passion et leur spectacle annuel du son et lumière. Entrez dans le monde de l'Association et visitez les différents ateliers qu'elle vous propose. Poursuivez votre chemin sur les pages du Spectacle, une bande annonce vous y attend, mais également les infos pratiques pour assister ou faire partie du spectacle. Vous désirez rester quelques heures, quelques jours sur les Rives de L'Aa ou à Gravelines, ville fortifiée par le maréchal Sébastien Le Prestre de Vauban, consultez alors les pages hébergements, restaurations. Pour immortaliser et ne pas oublier, vous trouverez en page Archives des articles de presse, des photos ou encore des vidéos. Votre visite se terminera par la page Contact, laissez-nous un petit message pour nous donner vos impressions, vos idées sur le spectacle et le site internet.

De "Troubadours van Grevelingen" stellen u hun jaarlijks licht-en-klank-spektakel voor. Ontdek de wereld van onze vereniging en bezoek de verschillende activiteiten die ze u aanbiedt. Ga verder naar de pagina's over het spektakel. Daar kunt u een reclamefilmpje bewonderen, maar u kunt ook praktische info's vinden om het spektakel bij te wonen of mee te maken. Wenst u enkele uren of dagen aan de oevers van de rivier Aa of in Gravelines te verblijven, en de versterkte omwallingen van maarschalk Sébastien Le Prestre de Vauban te ontdekken, raadpleeg dan de pagina's omtrent de huisvestingsmogelijkheden en de restaurants. Om dit evenement onsterfelijk te maken, zult u op onze archiefpagina persartikels, foto's en videofilmpjes ontdekken. Uw bezoek eindigt met de contactpagina, waar u ons een berichtje kunt achterlaten en ons uw indrukken, meningen en ideeën over het spektakel en onze internet website geven.Die "Troubadours von Grevelingen" stellen Ihnen ihr jährliches Klang-und-Licht-Schauspiel vor. Entdecken Sie die Welt unseres Vereins und besuchen Sie die verschiedenen Tätigkeiten, die er Ihnen anbietet. Setzen Sie ihren Besuch fort mit den Seiten über das Schauspiel selbst. Dort können Sie eine Vorschau des Schauspiels bewundern, aber auch können Sie praktische Informationen finden, um dem Schauspiel beizuwohnen oder daran teilzunehmen. Möchten Sie sich einige Stunden oder Tage an den Ufern der Aa oder in Gravelines aufhalten, und das verstärkte Bollwerk von Marschall Sébastien Leprestre de Vauban besichtigen, dann können Sie die Seiten über die Übernachtungsmöglichkeiten und die Restaurants besuchen. Um dieses Erlebnis zu verewigen, werden Sie auf unserer Archivseite Presseartikel, Bilder und Videofilme finden. Ihr Besuch wird mit der Kontaktseite enden, auf welcher Sie uns einen Bericht und Ihre Eindrücke, Meinungen und Anregungen zu unserem Schauspiel und unserer Internet-Webseite werden hinterlassen können

  
< CENTER> < CENTER> < CENTER> < CENTER> < CENTER>